Vänligen observera

Doréma Rekreatie BV ger härmed tillgång till www.dorema.com och publicerar texter, bilder och annat material i informationssyfte. Doréma Rekreatie BV förbehåller sig därför rätten att ändra innehållet eller ta bort delar när som helst utan förvarning. Informationen på webbplatsen är varken bindande eller ett konkret erbjudande om att ingå ett avtal. Kontrakt ingår endast genom att acceptera erbjudandet som anges på webbplatsen.

Begransat ansvar

Dorema Rekreatie BV försöker uppdatera och/eller komplettera innehållet på webbplatsen så ofta som möjligt. Trots denna omsorg och uppmärksamhet är det möjligt att innehållet är ofullständigt och/eller felaktigt.

Materialet som tillhandahålls på webbplatsen tillhandahålls utan någon garanti eller anspråk på korrekthet. Materialet kan ändras när som helst utan förvarning från Dorema Rekreatie BV.

I synnerhet kan alla priser på webbplatsen innehålla tyopgrafiska och programmeringsfel. Inget ansvar tas för konsekvenserna av sådana fel. Kontraktet bildas inte baserat på sådana misstag.

Dorema Rekreatie BV kan aldrig ta ansvar för hyperlänkar till webbplatser eller tjänster från tredje part som ingår på webbplatsen.

Royalties

Alla immateriella rättigheter som avser detta material tillhör Dorema Rekreatie BV.

Kopiering, distrubution och annan användning av detta material är förbjudet utan skriftligt tillstånd från Dorema Rekreatie BV, utom och endast i den utsträckning som bestämmelserna i tvingande lagstiftning anger annat (såsom citarätten), om inte annat anges i det enskilda materialet.

Övrigt

Denna ansvarsfriskrivning kan ändras från tid till annan.